Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Do Starosty zgłosiła się organizacja społeczna (stowarzyszenie), która chce być informowana o etapach opracowywania inwentaryzacji na gruntach konkretnej osoby.

Czy przy wydawaniu decyzji dot. zatwierdzania zadań z zakresu gospodarki leśnej osobie prywatnej można organizację dopuścić jako stronę do postępowania?

Czy można ww. organizację informować o trybie zlecenia wykonania inwentaryzacji i kto ją będzie opracowywał?

Czy jeśli organizacja powoła się na art. 31 § 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a., to organ musi ją powiadamiać o podjętych czynnościach w stosunku do tej konkretnej osoby (działki)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?