Czy przy wydaniu zezwolenia dla przedsiębiorcy na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy brać pod uwagę zapisy MPZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot, który chce świadczyć działalność w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie danej gminy, może mieć siedzibę bazy technicznej na działce, która znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne?

Sąsiedzi działki, na której znajduje się baza techniczna i garażowane są pojazdy asenizacyjne, skarżą się na uciążliwość.

Czy zapisy mpzp mogą być podstawą odmowy na wydanie zezwolenia lub cofnięcie zezwolenia, jeśli już zostało ono wydane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX