Czy przy wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza organ może żądać dokumentacji techniczno-ruchowej od eksploatującego instalację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza organ może żądać dokumentacji techniczno-ruchowej od eksploatującego instalację?

Z treści POŚ nie wynika konieczność takiego załącznika. Ponadto posiadanie DTR leży po stronie producenta urządzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX