Czy przy ustalaniu wysokości zasiłku okresowego należy uwzględnić dochód rodziny w miesiącu czerwcu czy lipcu br.? - OpenLEX

Czy przy ustalaniu wysokości zasiłku okresowego należy uwzględnić dochód rodziny w miesiącu czerwcu czy lipcu br.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient (osoba w 5-cio osobowej rodzinie) z ustalonym stopniem niepełnosprawności w lipcu br. złożył wniosek o zasiłek okresowy.

Na dochód rodziny w miesiącu czerwcu składały się świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie i zasiłek stały (1.670,20 zł). OPS jest w posiadaniu decyzji administracyjnych, z których wynika, że dochód w miesiącu lipcu zmieni się o kwotę 61,92 zł, tj. powyżej 10% kryterium na osobę w rodzinie. Natomiast w miesiącu sierpniu dochód zmieni się o kwotę 800,00 zł. OPS planuje przyznać zasiłek okresowy na 2 m-ce, tj. lipiec i sierpień 2019 r.

Czy przy ustalaniu wysokości zasiłku okresowego należy uwzględnić dochód jaki rodzina posiadała w miesiącu czerwcu br., czy będąc w posiadaniu decyzji administracyjnych, z których wynika, jaki będzie rzeczywisty dochód w VII i VIII br. ustalić wysokość zasiłku okresowego na lipiec, uwzględniając dochód, który rodzina ma w lipcu, a przy ustalaniu wysokości zasiłku okresowego na sierpień uwzględnić dochód, jaki rodzina będzie miała w sierpniu br.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX