Czy przy ustalaniu wysokości opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę budynku rekreacji indywidualnej należy uwzględniać każdą z instalacji i każdy ze zbiorników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r.

PYTANIE

Czy przy ustalaniu wysokości opłaty skarbowej za wydanie decyzji pozwolenia na budowę budynku rekreacji indywidualnej z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, deszczową ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe, gazową ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny, należy uwzględniać każdą z instalacji i każdy ze zbiorników, czy też instalacje ze zbiornikami należy traktować jako budowle zapewniające możliwość użytkowania budynku rekreacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie naliczać opłaty skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access