Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy ustalaniu wysokości odpisu na ZFŚS z przeciętnego zatrudnienia powinni być wyłączeni pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych?

Spotkałam się z następującą interpretacją " (...) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 19 maja 2015 r. potwierdziło prezentowaną na naszych łamach interpretację, zgodnie z którą po zmianie przepisów do przeciętnej liczby zatrudnionych należy również wliczać pracowników na urlopach bezpłatnych. Jak uważa resort pracy "(...) brak jest podstaw prawnych do wyłączania z przeciętnego zatrudnienia pracowników przebywających na urlopach, w tym na urlopach związanych z rodzicielstwem oraz na urlopie bezpłatnym (...)".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?