Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy ustalaniu warunków zabudowy na rozbudowę budynku funkcyjnego mieszkalnego służącego gospodarce leśnej (budynek mieszkalny, w którym mieszkają leśniczy z okolicznego nadleśnictwa) na części dużej działki leśnej (ok. 30 ha) konieczna jest analiza urbanistyczna?

Działka jest położona bardzo daleko od innej zabudowy, dojazd jest drogami leśnymi. Front działki od strony jej wjazdu wynosi ok. 730 m.

Czy istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę budynku funkcyjnego na części działki leśnej we wnioskowanych przez nadleśnictwo parametrach, bez badania "dobrego sąsiedztwa" na działkach sąsiednich, uznając, iż jest to rozbudowa istniejącego budynku bez zmiany jego funkcji?

Rozbudowa wynosząca ok. 30 m2, będzie zharmonizowana z istniejącym budynkiem i spowoduje minimalny wzrost powierzchni zabudowy do powierzchni działki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?