Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła zatrudnia asystenta biurowego na 1/2 etatu - pierwsze dwie umowy były zawarte na czas określony, trzecia (obecnie trwająca) na czas nieokreślony. W trakcie trwania umowy na czas nieokreślony została z zawarta druga umowa na 1/2 etatu na stanowisko intendenta.

Czy do stażu pracy uprawniającego do dodatku stażowego z tytułu umowy intendenta można zaliczyć dwie umowy na czas określony na stanowisku asystenta, czy też należy je traktować jako okres zatrudnienia podstawowego, nie podlegający zaliczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?