Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie?

Wychowanek postanowieniem sądu z 16 maja 2008 r. zostaje umieszczony w zakładzie poprawczym, ale w tym samym postanowieniu w punkcie 2 zawieszono mu warunkowo umieszczenie w zakładzie poprawczym ustalając okres próby na dwa lata i umieszczono go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Skierowaniem z 1 września 2008 r. wychowanek skierowany zostaje do MOW, gdzie trafia 26 września 2008 r. Wychowanek ucieka z MOW, wobec czego z dniem 18 lutego 2009 r. zostaje skreślony z listy wychowanków, nieobecność trwała powyżej 8 tygodni. Sąd postanowieniem z dnia 13 marca 2009 r. odwołuje warunkowe zawieszenie i zarządza jego umieszczenie w Zakładzie Poprawczym. Od dnia skreślenia z listy wychowanków MOW do dnia 7 października 2009 r. wychowanek przebywa w domu rodzinnym, od dnia 8 października 2009 r. do 27 września 2012 r. trafia do zakładu poprawczego.

Czy do okresów pobytu, przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, należy wliczać okresy kiedy wychowanek przebywał poza ośrodkiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?