Czy przy ustalaniu limitu sprzedaży, którego przekroczenie spowoduje utratę statusu małego podatnika należy uwzględniać usługi,... - OpenLEX

Czy przy ustalaniu limitu sprzedaży, którego przekroczenie spowoduje utratę statusu małego podatnika należy uwzględniać usługi, które – ze względu na miejsce świadczenia – nie podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. świadczy usługi dla podatnika z kraju trzeciego i usługi te ze względu na miejsce świadczenia nie podlegają opodatkowaniu VAT. Sprzedaż ta, dokumentowana fakturami VAT ze stawką NP, przekracza 1.200.000 euro rocznie i stanowi ok. 99% sprzedaży wykazywanej w deklaracji VAT.

Czy w świetle ustawy VAT spółka jest małym podatnikiem, co daje jej prawo do składania deklaracji za okresy kwartalne VAT-7K?

Czy sprzedaży usług, o których mowa powyżej nie wlicza się do limitu 1.200.000 euro, od którego uzależniony jest status małego podatnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?