Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina składa się z pięciu osób. Klient posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności do 30.09.2019 r. otrzymywał zasiłek stały. W październiku 2019 r. ponownie złożył wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a posiedzenie komisji odbędzie się w listopadzie. Przedstawił zaświadczenie o złożeniu wniosku. Żona natomiast otrzymywała zasiłek okresowy jako osoba bezrobotna do dnia 30.09.2019 r. Klient złożył wniosek o przyznanie zasiłku stałego w październiku i jednocześnie o zasiłek okresowy na rodzinę. Zgodnie z ustawą zawiesimy postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego do czasu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i przyznajemy zasiłek okresowy. W tym przypadku zasiłek okresowy należy przyznać całej rodzinie.

Jak w tym przypadku, należy postąpić w sprawie zwrotu tego zasiłku, kiedy już zostanie przyznany zasiłek stały?

Czy należy podzielić kwotę zasiłku okresowego na członków rodziny i z zasiłku stałego potrącić tą część przypadającą na klienta?

Czy należy to zrobić w inny sposób, jeżeli tak, to w jaki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację