Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy udzielaniu koncesji na wydobycie kopaliny należy zastosować art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) - dalej pr. geol., jeżeli właściciel żwirowni (koncesja u starosty) dokumentuje złoże po przeciwnej stronie gminnej drogi gruntowej?

Czy droga gruntowa rozgranicza złoża?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?