Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy od dochodu strony należy odliczać alimenty płacone dobrowolnie?

Strona oświadcza, że płaci alimenty w określonej wysokości na dziecko, które mieszka z matką. Matka tego dziecka także potwierdza oświadczeniem, że ojciec dziecka płaci alimenty w podawanej wysokości. Brak jest natomiast wyroku sądu ustalającego wysokość alimentów lub ugody zawartej przed sądem. Strona ubiega się o świadczenia z pomocy społecznej i gdy nie odliczy się od dochodu płaconych dobrowolnie alimentów, to zasiłek stały nie przysługuje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?