Czy przy sprzedaży akcji powstają różnice kursowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna ma dokonać sprzedaży akacji, gdzie cena wyrażona jest w walucie obcej, a płatność rozłożona w transzach. Zapłata za akcje ma odbyć się w walucie.

Czy powstaną z tego różnice kursowe podatkowe (dodatnie bądź ujemne), które należy uwzględnić przy ustaleniu dochodu ze sprzedaży akcji?

Dochód/strata będzie rozliczony w roku następnym tj. do 30 kwietnia na formularzu PIT-38.

Czy przychodem będzie cena sprzedaży akacji przeliczona po kursie z dnia poprzedzającego dzień ich zbycia?

Czy podatnik ma prawo uwzględnić różnice kursowe powstałe pomiędzy dniem uzyskania przychodu a dniem zapłaty?

Co w sytuacji, gdy płatność ostatniej transzy przypada w kolejnym roku podatkowym?

Czy wówczas trzeba też dokonać korekty dochodu o powstałe różnice kursowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX