Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2011 r.

PYTANIE

Czy przy sporządzaniu uproszczonego planu urządzania lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, w trybie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację