Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada w swoich księgach rachunkowych wartość wieczystego użytkowania gruntu, który łącznie z budynkiem umieszczonym na powyższym gruncie służy podstawowej działalności spółki. Wartość wieczystego użytkowania gruntu oprócz amortyzacji na kontach zespołu 4 i 7 miesięcznie zdejmowana jest z długoterminowych rozliczeń międzyokresowych i jednocześnie księgowana na pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Czy przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych, należy skorygować w pozycji "zysk (strata) z działalności inwestycyjnej" wynik finansowy netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?