Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2015 r.

PYTANIE

ROPS w sentencji decyzji dotyczącej rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia zawarł następujący zapis: "kwotę należności głównej w wysokości 2760 zł rozłożyć na 9 rat w wysokości 300 zł każda oraz ostatnia rata w wysokości 60 zł płatnych przez kolejne miesiące do 30 dnia każdego kolejnego miesiąca łącznie z ustawowymi odsetkami".

Czy strona do każdej, miesięcznie egzekwowanej należności głównej winna uiszczać odsetki?

Który organ powinien w tym przypadku naliczyć wysokość odsetek?

Czy w pierwszej kolejności strona powinna uregulować należność główną a po jej spłacie - odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?