Czy przy rozbudowie istniejącego budynku zlokalizowanego bezpośrednio w granicy projektant może zastosować ściany oddzielenia... - OpenLEX

Czy przy rozbudowie istniejącego budynku zlokalizowanego bezpośrednio w granicy projektant może zastosować ściany oddzielenia przeciwpożarowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy projektowanej rozbudowie istniejącego budynku zlokalizowanego bezpośrednio w granicy (istniejąca ściana w granicy ma długość 10,00 m, budynek nie przylega do innego budynku) projektant może zastosować rozwiązanie w postaci projektowanych ścian oddzielenia przeciwpożarowego (wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku) zgodnie z § 235 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

Dla przedmiotowego terenu nie ma obowiązującego planu miejscowego, ściana ma długość powyżej 6,5 m, a działka jest szersza niż 16,0 m. Ostatecznie ściana w granicy będzie miała długość 10,60 m (10,0m+0,3m+0,3m).

Czy projektowane rozwiązanie nie jest sprzeczne z § 12 r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?