Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku refakturowania przez kancelarie prawne opłat skarbowych, sądowych itp., możliwe jest wystawianie jedynie not księgowych lub ujmowanie tych opłat w cenie usług prawniczych opodatkowanych 23% VAT?

Czy jedynym prawidłowym postępowaniem jest wystawienie faktury VAT z wyszczególnionymi opłatami zwolnionymi z VAT?

Generalnie świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej. Wówczas opłaty sądowe i inne podobne stanowią element ceny usługi prawnej opodatkowanej stawką podstawową. Jednak w przypadku części naszych klientów ponoszone przez nas opłaty sądowe i inne podobne są następnie zwracane na nasze konto i w ten sposób nie zostają włączone do usługi podstawowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?