Czy przy przyjmowaniu do szkoły policealnej obywatela Ukrainy można na podstawie jego oświadczenia uznać, że posiada on wykształcenie średnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy przyjmowaniu do szkoły policealnej obywatela Ukrainy niemogącego przedstawić świadectwa ukończenia szkoły średniej ani żadnego z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 lit a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw można skorzystać z § 2 ust. 3 lit b) tegoż rozporządzenia i uznać, że posiada on wykształcenie średnie na podstawie jego pisemnego oświadczenia lub pisemnego oświadczenia jego rodziców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX