Czy przy projekcie przewodów spalinowych lub wentylacji wywiewnej należy zapewnić udział w opracowaniu projektu projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy projektant posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych projektuje przewody spalinowe lub przewody wentylacji wywiewnej (grawitacyjnej lub mechanicznej) wyprowadzone przez ścianę zewnętrzną budynku lub przez strop i ponad dach budynku (w związku z czym naruszają części konstrukcyjne budynku) musi zapewnić udział w opracowaniu projektu budowlanego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access