Nowość Czy przy ponownym zatrudnieniu nauczyciel powinien kolejny raz przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel kończy umowę 31.08.2024 r. Od dnia 01.09.2024 r. zawrzemy z nim kolejną umowę. Czy w świetle nowych przepisów dotyczących ochrony małoletnich, nauczyciel przy ponownym zatrudnieniu powinien ponownie przedstawić zaświadczenie o niekaralności? Poprzednie zaświadczenie przyniósł w lipcu 2022 r. przy zawieraniu pierwszej umowy. Według przepisów ustawy Karta Nauczyciela nie ma takiej potrzeby tzn. przy zawieraniu kolejnego stosunku pracy bez przerwy 3 miesięcy. Czy powinniśmy wymagać nowego zaświadczenia ze względu na przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX