Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat posiada program ochrony środowiska opracowany na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. Program opracowywany był na podstawie polityki ekologicznej państwa 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ze zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. wynika, że program jest ważny na czas, na jaki został uchwalony, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r. Jedna z gmin powiatu posiadała program na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017. Obecnie chciałaby zaktualizować swój program, uchwalić nowy.

Czy w tej sytuacji przy opracowaniu nowego programu należy sugerować się programem ochrony środowiska dla powiatu opracowanym na bazie starej polityki ekologicznej państwa, czy program dla gminy powinien być opracowany już na podstawie zmienionej p.o.ś. i być zgodny z przyjętą Strategią Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska perspektywa do 2020 r.?

Jeśli na bazie nowej strategii, to może dojść do takiej sytuacji, że program gminny może mieć w swoim zakresie całkiem inne zadania i cele niż program powiatowy i wojewódzki, który będzie uchwalany dopiero w 2016 r.

Czy jeśli gmina zdecyduje się na uchwalenie programu na bazie PEP 2009-2012, to ważność programu będzie tylko do 2016 r.?

Czy w ogóle można jeszcze opracowywać programy np. na lata 2015-2018 na bazie tej polityki i opiniować pozytywnie takie programy, czy ustawa jasno mówi, że po terminie wejścia w życie znowelizowanego artykułu p.o.ś. programy uchwalane są na bazie obowiązującego art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś.?

Proszę jeszcze o odpowiedź, czy w świetle nowego zapisu można uznać, że posiadany program ochrony środowiska na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017 r. jest nadal dokumentem obowiązującym i można uznać, że jest on ważny do 31 grudnia 2016 r. i przystąpić do jego aktualizacji dopiero po tym terminie?

Czy nie będzie zarzutu, że nie spełniono obowiązku ustawowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?