Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy określaniu listy substancji powodujących ryzyko, które mogą być uwalniane do ośrodka gruntowo - wodnego w związku z funkcjonowaniem Instalacji IPPC oraz wskazywaniu miejsc potencjalnych uwolnień do środowiska (pod kątem poboru próbek na potrzeby ewentualnego raportu początkowego) należy brać pod uwagę również odpady i ścieki wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?