Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W czasie kontroli WIOŚ stwierdził magazynowanie odpadów, które podmiot zebrał. Ponadto na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez podmiot wynika, że w latach 2017-2018 podmiot zbierał odpady. Podmiot nie posiadał i nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów wymaganego na podstawie art. 41 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o.

Czy przy obliczaniu wysokości kary zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do u.o. za objętość odpadów należy przyjąć objętość odpadów stwierdzoną podczas kontroli i wykazaną w ewidencji odpadów, czy tylko objętość faktycznie stwierdzonych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację