Czy przy obliczeniu wynagrodzenia za czas urlopu pracodawca powinien ujmować premię z ostatnich trzech miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnia pracowników (11 osób). Wszyscy pracownicy mają na umowie o pracę oprócz określonej kwoty wynagrodzenia zasadniczego informacje o premii uznaniowej. Pracodawca stara się co miesiąc dodawać pracownikom premię. Są to różne wysokości w zależności od uznania. Nie ma regulaminu dotyczącego płac.

Czy przy obliczeniu wynagrodzenia za czas urlopu pracodawca powinien ujmować premię z ostatnich trzech miesięcy?

Jak ma postąpić obliczając wynagrodzenie za czas choroby pracownika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access