Czy przy obliczaniu odpłatności za DPS brać pod uwagę świadczenia, które otrzymuje opiekun dziecka w pieczy zastępczej? - OpenLEX

Czy przy obliczaniu odpłatności za DPS brać pod uwagę świadczenia, które otrzymuje opiekun dziecka w pieczy zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymaliśmy postanowienie sądu o skierowaniu dziecka, lat 11, do domu pomocy społecznej.

Chłopiec od 2 roku życia przebywa w pieczy zastępczej, rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej. Obecnie chłopiec przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówka otrzymuje z PCPR na jego utrzymanie kwotę 4700 + świadczenie 500+, opiekunem prawnym dziecka jest dyrektor placówki. Dziecko nie ma dochodów.

Czy przy obliczaniu odpłatności za DPS brać pod uwagę świadczenia, które otrzymuje opiekun dziecka w pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX