Czy przy obliczaniu dochodów w dodatku osłonowym należy doliczyć 13 i 14 do dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cisło Dawid
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy prawidłowo obliczyć dochód osoby w sprawie nowego dodatku osłonowego w 2024 r. w następującym stanie: w roku bazowym 2022 otrzymywał rentę/emeryturę i z tego tytułu miał przyznaną "13" oraz "14"?

Przy dodatku osłonowym wypłacanym w 2022 r. przy obliczeniu dochodu nie odejmowano z Ministerstwa Finansów "13" oraz "14" (w przeciwieństwie np. do świadczeń rodzinnych). Przy świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym 2023/2024, gdzie rokiem bazowym jest 2022 "13" oraz "14" nie odejmuje się od dochodów (zmiana).

Czy zatem przy obliczaniu dochodów do nowego dodatku osłonowego należy przyjąć kwoty wykazane w Ministerstwie Finansów za rok 2022, czy też powiększyć je o "13" oraz "14" świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX