Czy przy nowym czasowym stosunku pracy trzeba zakładać pracownikowi nowe akta osobowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo, po powrocie do pracy pracownika zastępowanego pracodawca chce zawrzeć z zastępującym umowę na czas określony.

Czy można zmiany dokonać w formie porozumienia, tj z umowy na zastępstwo na umowę na czas określony, czy należy zakończyć wcześniejszy stosunek pracy i zawrzeć nowy stosunek pracy?

Co z aktami osobowymi?

Czy mogą pozostać te same czy przy nowym zawartym stosunku pracy należy założyć nowe akta osobowe?

Nie będzie przerwy pomiędzy jedną a drugą umową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX