Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zgłoszenie dotyczy przebudowy drogi w zakresie wykonania kablowej linii oświetlenia drogowego. Projektowana linia kablowa koliduje z istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia g90 (kolizja polega na skrzyżowaniu się ww. obiektów). Do zgłoszenia załączony został protokół z narady koordynacyjnej z uwagą zarządcy sieci gazowej o "prowadzeniu robót ziemnych w strefie kontrolowanej gazociągu ręcznie z zachowaniem ostrożności".

Czy taka kolizja jest dopuszczona przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - dalej r.w.t.g.?

Czy przez ww. kolizję inwestor powinien uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w celu wykonania inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?