Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W planie miejscowych brak jest na pewnym odcinku linii zabudowy. W części tekstowej teren przeznaczony jest pod zabudowę. Urząd odmawia wydania pozwolenia na budowę w tym fragmencie działki, gdzie brak jest linii zabudowy, uniemożliwiając tym samym w zasadzie jakąkolwiek zabudowę, twierdząc na podstawie wykładni pracowni urbanistycznej, że brak planu oznacza niemożność zabudowy. Projektant twierdzi, że brak tej linii - obowiązkowej w planie - można przyjąć przez domniemanie, bądź na przedłużeniu istniejących fragmentów linii, bądź na podstawie ustawy o drogach.

Kto ma rację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?