Nowość Czy przeznaczenie środków na inny niż wskazany cel oraz rozliczenie przyznanej pomocy w innym terminie wymaga zmiany decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej przyznana została pomoc na usamodzielnienie.

Zgodnie z decyzją, środki w wysokości 7 839,00 zł przeznaczone mają być na artykuły do remontu mieszkania, przekazane powinny być na konto sprzedawcy na podstawie okazanych faktur pro-forma, termin dostarczenia faktur to 30 kwiecień.

Czy jeżeli wychowanek na artykuły do remontu przeznaczył 6 000 zł, a pozostałą część chciałby przeznaczyć na zakup mebli i agd/rtv to wymaga to zmiany decyzji administracyjnej?

Czy jeżeli odda faktury po terminie wyznaczonym w decyzji, czy wymaga to zmiany decyzji, aby przedłużyć termin na dostarczenie faktur?

Pomoc zgodnie z rozporządzeniem wynosi nie mniej niż 7 839,00 zł.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy wychowanek nie przedstawi faktur na pozostałą część pomocy na usamodzielnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX