Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć treść § 11 ust. 4 i ust. 5 (tj. wprowadzanie do ziemi) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. poz. 1311)?

W poprzednio obowiązującym rozporządzeniu była mowa o wprowadzaniu ścieków z własnego gospodarstwa do ziemi i do urządzenia wodnego.

Czy zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) wprowadzanie ścieków do ziemi można interpretować również jak wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych jak to było podczas Prawa wodnego z 2001 roku?

Wątpliwości te wynikły w kontekście przyjmowania zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto czy zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Prawem wodnym wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie np. drenażu rozsączającego, skrzynek rozsączających wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację