Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy przez obroty, o których mowa w art. 15zzb ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., należy rozumieć również przychody ze sprzedaży środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?