Czy przewóz alkoholu etylowego traktowanego jako odpad 16 03 80 podlega obowiązkowi zgłoszenia w systemie rejestracji i monitorowania przewozu towarów na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przewóz alkoholu etylowego traktowanego jako odpad 16 03 80 podlega obowiązkowi zgłoszenia w systemie rejestracji i monitorowania przewozu towarów na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych?

Wytwórca odpadu w postaci alkoholu etylowego przekazuje go do zagospodarowania odbiorcy krajowemu. Odpad przewożony jest w opakowaniach typu mauzer, gdzie masa brutto przesyłki przekracza 500 kg oraz jej objętość przekracza 500 litrów.

Czy przewóz na terenie kraju odpadu w postaci alkoholu etylowego powinien zostać zgłoszony w systemie SENT, o którym mowa w ustawie z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – dalej u.s.m.d.?

Czy ma znaczenie w tym przypadku, czy odpad został skażony do celów zwolnienia z podatku akcyzowego?

Wytwórca wytwarza zarówno odpad, który uległ procedurze niszczenia pod dozorem skarbowym (zawieszona akcyza), jak również odpad w składzie akcyzowym, gdzie nie dokonano jeszcze opłacenia akcyzy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX