Czy przewodnicząca zakładowych związków zawodowych może wywieszać imienne listy członków związku na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przewodnicząca zakładowych związków zawodowych może wywieszać imienne listy członków związku na ogólnodostępnej w szkole tablicy ogłoszeń?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access