Czy przetwarzanie odpadów żużli pospalarnianych i innych żużli z procesów wytapiania podlega pod konkluzje BAT dla... - OpenLEX

Czy przetwarzanie odpadów żużli pospalarnianych i innych żużli z procesów wytapiania podlega pod konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie Jakie są konkluzje BAT odnoszące się do instalacji odzysku żużli pospalarniowych w kierunku produkcji kruszywa i odzysku metali - wsad do hut i odlewni?, QA 1965670 mam nadal wątpliwości, czy przetwarzanie odpadów żużli pospalarnianych i innych żużli z procesów wytapiania podlega pod konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów.

1) Również w wersji angielskojęzycznej wskazuje się, iż zakres konkluzji dotyczy "treatment of ashes" - oznaczałoby to, że błąd jest na poziomie UE.

2) W konkluzjach wskazano, iż nie dotyczą one działań związanych z obróbką żużla i popiołów paleniskowych (pytanie czy tylko żużla z palenisk czy również z procesów wytapiania np. produkcji stali?) - strona L208/40.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX