Czy przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w 3 młynach o wydajności 8 t/d każdy podlega pod § 2 pkt 47 r.p.z.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zajmująca się przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych ma trzy młyny o wydajności 8 t/d każdy. Każdy młyn mieli inny rodzaj odpadów, młyny nie pracują jednocześnie i nie są technologicznie powiązane. W zależności od rodzaju przetwarzanego odpadu uruchamiany jest dany młyn. Dobowa ilość przetwarzanych odpadów nie przekracza 8 ton. Firma sprzedaje przemiały do kolejnych kontrahentów (nic z nich nie produkuje).

Czy prowadzona działalność podlega pod § 2 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

Czy organem władnym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest starosta czy marszałek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX