Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podczas usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej wytwarza odpady z nawierzchni dróg zawierające asfalt bez smoły (odpady z remontów i przebudowy dróg - 17 01 81). Odpady przetwarzane są przez mechanicznie rozdzielenie na odpady z betonu o kodzie jak wyżej i frakcję asfaltu, która klasyfikowana jest pod kodem 17 03 02 w ilości 140 Mg/rok. Frakcja ta jest następnie przetapiana w specjalnym urządzeniu recyklerze i jako masa asfaltowa wykorzystywana ponownie do remontu nawierzchni dróg po wykonanych robotach.

Czy takie działania wymagają uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a jeżeli nie to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?