Czy przesunięcie waluty obcej z jednego rachunku walutowego na inny rachunek walutowy w ramach cash poolingu skutkuje powstaniem księgowych różnic kursowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy "przesunięcie" waluty obcej z jednego rachunku walutowego na inny rachunek walutowy w ramach struktury cash poolingowej grupy kapitałowej skutkuje powstaniem księgowych różnic kursowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX