Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli zamawiający w umowie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. przewidział możliwość zmiany umowy tylko w zakresie terminu wykonania uzasadniając go wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych – nie powołując się przy tym na art. 144 ust. 1 pkt 2 p.z.p., to czy istnieje możliwość zmiany umowy polegającej na wprowadzeniu dodatkowej płatności (umowa podstawowa przewidywała rozliczenie dwiema fakturami: częściową po wykonaniu pierwszego określonego etapu robót oraz fakturę końcową ), która jest konsekwencją przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?