Czy przesiewanie i oddzielanie popiołu z palenisk domowych można zaliczyć do procesu R12?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Kamil
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proces przetwarzania odpadu o kodzie 20 01 99 (popiół z palenisk domowych) polegający na przesiewaniu i oddzieleniu zanieczyszczeń takich jak metale, kamienie itp.

Czy można to zaliczyć do procesu R12 zgodnie z poz. 22 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. Poz. 796/2015) w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami i doprowadzić w ten sposób do utraty statusu odpadu (przekształcenia w produkt)?

Czy konieczna jest decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadu z procedurą utraty statusu odpadu, czy wystarczy przetworzenie tylko na podstawie w/w rozporządzenia?

Utratę statusu odpadu będzie potwierdzała także Krajowa Ocena Techniczna, która pozwala przedsiębiorstwu wyprodukować Komponent Budowlany pochodzący z popiołu - żużli z palenisk domowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX