Czy przerwa w wystawianiu zwolnień lekarskich przerywa okres zasiłkowy, jeśli między poszczególnymi okresami o niezdolności do pracy stan zdrowia pracownika się nie zmienił?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym od dnia 17.11.2018 do 11.11.2019 r. W dniu 12.11.2019 r. Lekarz Medycyny Pracy nie dopuścił pracownika do pracy. W związku z powyższym pracownik otrzymał w dniu 13.11.2019 r. wypowiedzenie umowy z zachowaniem3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia w tym przypadku jest nieobecnością usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia. W dniu 27.11.2019 r. wpłynęło zwolnienie lekarskie dotyczące innej jednostki chorobowej niż ta, na którą było przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Zwolnienie lekarskie trwa nieprzerwanie do dziś.

Czy w związku zaistniałą sytuacją pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy?

Czy pracownik pozostaje całkowicie bez wynagrodzenia, aż do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access