Czy przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzeń można potwierdzać na formularzach opracowanych przez pracodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony jest jako magazynier. W trakcie zatrudnienia zostaje skierowany na kurs z obsługi nowego typu wózka widłowego lub suwnicy i nabywa w ten sposób nowe uprawnienia. Następnie jego przełożony udziela mu instruktażu z obsługi wózka lub suwnicy, a potwierdzenie odbycia instruktażu zapisuje w "Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp" w punkcie "instruktaż stanowiskowy".

Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Czy "Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp" może być używana w szerszym zakresie, czy musi mieć ścisły związek z zawartą między pracownikiem a pracodawcą umową o pracę?

Czy punkt dotyczący instruktażu stanowiskowego może być używany jako potwierdzenie odbycia instruktażu z obsługi np. wózka widłowego, obsługi suwnicy lub obsługi nowego narzędzia, jeśli instruktaż zostaje przeprowadzony dla pracownika podczas jego zatrudnienia w firmie i nie ma to związku ze zmianą stanowiska?

Jeśli taka praktyka nie jest zgodna z przepisami, jakie wymagania musi spełnić pracodawca?

Czy przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzeń można potwierdzać przy użyciu innych stworzonych na potrzeby firmy formularzach?

Jak taki formularz powinien wyglądać, aby chronić pracodawcę i stanowić wystarczające potwierdzenie nabycia nowych umiejętności przez pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX