Czy przepompownię ścieków oraz doprowadzającą rurę ściekową należy w myśl KŚT potraktować jako jeden środek trwały?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepompownię ścieków można dzielić osobno na doprowadzającą rurę ściekową i osobno na urządzenia przepompowni – stosując różne stawki amortyzacji, czy przyjąć jako jedną budowlę z jedną stawką amortyzacyjną?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access