Czy przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach mają zastosowania również do spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy archiwizacji i brakowania dokumentów dot. zamówień publicznych.

Czy do spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (spółki z o. o., 100 % udział gminy, działalność o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i unieszkodliwiania odpadów) zastosowanie mają przepisy ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - dalej u.n.z.a., a dokładnie art. 5 ust. 1 u.n.z.a.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX