Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 21 maja 2015 r. przez Senat została przyjęta ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. W ustawie w wielu punktach przywołuje się rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, które utraciło swoją moc z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Które przepisy należy stosować z dniem wejścia w życie ustawy - rozporządzenia unijnego czy ustawy?

Obydwa akty prawne inaczej określają np. kontrole szczelności dla urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?