Czy przepisy, regulujące składniki wynagrodzenia pracowników kultury, pozwalają na ujęcie w regulaminie wynagradzania - premii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy, regulujące składniki wynagrodzenia pracowników kultury, pozwalają na ujęcie w regulaminie wynagradzania - premii?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access