Czy przepisy regulują okres przechowywania dokumentów dotyczących zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników spółki z o.o. w kontekście tego, że RODO nakazuje ustalić konkretny maksymalny okres przechowywania danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy regulują okres przechowywania dokumentów dotyczących zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników spółki z o.o. w kontekście tego, że RODO nakazuje ustalić konkretny maksymalny okres przechowywania danych osobowych? Co należy zrobić jeżeli w umowie zawartej z Archiwum Państwowym okres przechowywania tych danych jest sklasyfikowany jako A (bezterminowo) - czy można zmienić tą klasyfikację? Jak należy postąpić w przypadku gdy osoba, której dane zawarte są w tych dokumentach skorzysta z prawa do bycia zapomnianym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access