Czy przepisy przewidują proporcjonalne obniżanie rocznych limitów, jeżeli podatnik tylko przez część roku uzyskiwał przychody z... - OpenLEX

Czy przepisy przewidują proporcjonalne obniżanie rocznych limitów, jeżeli podatnik tylko przez część roku uzyskiwał przychody z dwóch lub więcej stosunków pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2010 r. zatrudniona byłam w dwóch zakładach pracy. Przez cały rok w jednym zakładzie (A), a w okresie od 2 kwietnia do końca roku równocześnie w drugim (B). Dodatkowo od września przysługują mi podwyższone koszty z tytułu dojazdu do pracy z miejscowości położonej poza miejscem zatrudnienia. W obu zakładach wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia następnego miesiąca.

W okresie styczeń-kwiecień w zakładzie A zastosowano koszt 111,25 zł, od maja do września w zakładach A i B po 111,25 zł, od października w zakładzie A i B po 139,06 zł, razem 2391,86 zł.

Czy mogę całą kwotę kosztów ująć w rozliczeniu rocznym podatku, czy jednak powinnam policzyć proporcjonalnie koszty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?